Zapraszamy do pierwszej w Polsce szkoły karmienia piersią dla przyszłych rodziców! kliknij

Kto to jest konsultant IBCLC ?


IBCLC = International Board Certified Lactation Consultant


Jest to osoba posiadająca dyplom International Board Certified Lactation Consultant, czyli w skrócie IBCLC.


W Polsce używane są następujące nazwy:
  • Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny
  • Międzynarodowy Dyplomowany Konsultant Laktacyjny
  • lub po prostu IBCLC

Dyplom uzyskuje się przez zdanie egzaminu, jednakowego dla kandydatów z całego świata.
Egzamin jest przygotowywany każdego roku przez zespół ekspertów działających w ramach Międzynarodowej Rady Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych (International Board of Lactation Consultant Examiners), która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i przedstawicielstwa dla poszczególnych kontynentów.

Do egzaminu może przystąpić osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z matką karmiącą piersią i jej dzieckiem, które zdobywa się w np. ramach pracy na oddziale położniczym, poradni laktacyjnej czy jako lider grupy wsparcia.


Konsultant laktacyjny IBCLC musi posiadać szeroką wiedzę na temat fizjologii i patologii laktacji. Jego zadaniem jest ocenić czy karmienie piersią przebiega prawidłowo, a w razie pojawienia się trudności znaleźć ich przyczyny. Musi też umieć czerpać wiedzę z wielu dziedzin medycyny takich jak: neonatologia i pediatria, położnictwo i ginekologia, farmakologia, endokrynologia czy epidemiologia. Konsultant powinien również wykorzystywać w swej praktyce wiedzę psychologiczną w aspektach dotyczących więzi pomiędzy matka i dzieckiem i znaczenia przeżywanych emocji.


W pracy konsultanta niezwykle ważne są umiejętności dobrej komunikacji, czyli takiego porozumiewania się, by matka czuła, że jest rozumiana i akceptowana. Zadaniem konsultanta jest wzmacnianie jej poczucia kompetencji, a także danie matce możliwości wyboru rozwiązania, które będzie dla niej najbardziej odpowiednie.


Konsultant laktacyjny IBCLC musi prezentować odpowiednią postawę, którą określają zapisy Kodeksu Etyki. Dotyczą one m.in. świadczenia usług w sposób profesjonalny, poszanowania indywidualnych wartości i potrzeb pacjentów, zachowania tajemnicy, aktualizowania wiedzy czy przestrzegania praw własności intelektualnej. Kodeks Etyki kładzie duży nacisk również na dbanie o prestiż całej grupy zawodowej.


Tak więc konsultant laktacyjny IBCLC reprezentuje najwyższy poziom kompetencji w dziedzinie poradnictwa laktacyjnego potwierdzony uzyskaniem certyfikatu uznawanego na całym świecie.


Każdy konsultant IBCLC posiada osobisty identyfikator.


Oficjalna strona IBCLC


Konsultanci IBCLC w Polsce


Więcej o konsultantach IBCLC